Masz problem?
Nie wiesz od czego zacząć?

Pokażemy Ci drogę powrotu do normalnego życia.
Przyjdź lub zadzwoń! tel. 91 488 18 68, tel. 516 894 943

PODARUJ
1% PODATKU

KRS: 0000006292
Dziękujemy wszystkim osobom oraz firmom i instytucjom za dotychczasowe wsparcie finansowe naszego Stowarzyszenia w ramach odpisów od podatków oraz dotacji i darowizn.

 

 

Obecnie realizujemy III etap projektu na podstawie Aneksu nr 3/2021 z dnia 23.04.2021 do umowy nr ZZO/000154/16/D z dnia 07.05.2019r pod nazwą „Prowadzenie rehabilitacji psychofizycznej kobiet po operacji onkologicznej piersi”. Okres realizacji od 1.04.2021 do 31.03.2022. Środki w wysokości 76 500 PLN przeznaczone są na ujęte w ramach projektu drenaże limfatyczne, gimnastykę rehabilitacyjną indywidualną terapię psychologiczną.

 • II etap projektu zrealizowano i rozliczono.
 • Umowa z MOPR nr1/2021/S/MOPR z dnia 23.03.2021. Realizacja zadania „Imprezy kulturalne” dofinansowanie do biletów wstępu do teatru, filharmonii,kina i opery.

 


Stowarzyszenie Amazonek „AGATA” w Szczecinie


Masz problem ? Nie wiesz od czego zacząć ?

Pamiętaj nie jesteś sama. My mamy tę chorobę już za sobą. Teraz chętnie pomożemy Tobie w tych trudnych chwilach. Pokażemy Ci drogę powrotu do normalnego życia.

Przyjdź lub zadzwoń! tel. 91 488 18 68, tel. 516 894 943

Poniedziałek, środa 13:00 – 16:00, wtorek, czwartek i piątek 10:30 – 13:30  | Szczecin ul. Kopernika 7.

Nasza siedziba jest otwarta dla wszystkich potrzebujących kobiet, Na nas możesz liczyć!

Zapraszamy!

 


Pamiętaj:

 • Rekonwalescencja zabiera zawsze trochę czasu i wysiłku ale warto być cierpliwą.
 • U każdego choroba i rekonwalescencja przebiega inaczej więc nie rób porównań.
 • Uwierz w to, że chorobę można pokonać, a przebyte trudy i cierpienia pozwolą Ci inaczej spojrzeć na wiele spraw i znaleźć w życiu inne wartości.
 • Twoi najbliżsi na pewno otoczą Cię opieką, a jeśli ich nie masz – znajdziesz ich wśród członkiń Stowarzyszenia Agata.

 

Stowarzyszenie Amazonek „Agata” w Szczecinie, jako organizacja pozarządowa została powołana do życia w czerwcu 1993 roku, z inicjatywy kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi. Obecnie stowarzyszenie zrzesza ponad 200 członkiń.

Celem działania stowarzyszenia, konsekwentnie realizowanym na przestrzeni 20 lat działalności jest:

1. Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po chirurgicznym leczeniu raka piersi:

 • Odzyskiwanie i podtrzymywanie sprawności fizycznej przez prowadzenie odpowiedniej rehabilitacji ruchowej,
 • Psychoterapia prowadzona indywidualnie i zespołowo oraz wzajemna nieprofesjonalna pomoc oraz wsparcie psychiczne.

2. Patronowanie podstawowej działalności, jaką jest praca ochotniczek – kobiet po leczeniu raka piersi, które po odpowiednim przeszkoleniu udzielają wsparcia psychicznego i informacji chorym kobietom przed i tuż po operacji.
3. Działanie służące profilaktyce nowotworowej piersi.
4. Współpraca z rodzinami chorych kobiet.


Stowarzyszenie wydaje bezpłatny Biuletyn Informacyjny, w którym poruszane są sprawy profilaktyki nowotworowej piersi oraz stanowi forum dla wypowiedzi wszystkich zainteresowanych tym tematem. Temu działaniu służą również nasze wizyty w szkołach, gdzie uczymy młodzież oraz kadrę nauczycielską samobadania piersi.

Dzięki zaangażowaniu i aktywnej działalności kobiet zrzeszonych możliwe jest organizowanie w stowarzyszeniu szeregu spotkań towarzyskich, imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych, które służą integracji kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi dając im pomoc psychiczną i wsparcie w trudnej sytuacji życiowej.


Proponujemy

 • gimnastykę rehabilitacyjną,
 • gimnastykę usprawniającą,
 • naukę automasażu,
 • drenaż limfatyczny ręki po stronie operowanej,
 • spotkania z ochotniczkami i specjalistami onkologii i rehabilitacji,
 • rozmowy z psychologiem,
 • prelekcje na interesujące tematy,
 • spotkania kulturalno-rozrywkowe, których formę możesz Ty sama zaproponować,
 • wspólne wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne,
 • muzykoterapię i terapię tańcem.

Sala Rehabilitacyjna:

 

Gimnastyka z rehabilitantkami:

Poniedziałek, środa
godz. 15:00 (I grupa), 16:00 (II grupa)

Wtorek, czwartek
godz. 11:15 (I grupa), 12:20 (II grupa)


Stowarzyszenie  za całokształt 20-letniej działalności otrzymało Złotą
Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego. Podczas Uroczystego Spotkania
Wigilijnego w obecności wszystkich członkiń i wielu zaproszonych  gości
Odznakę tę wręczyła  Pani Wicemarszałek Województwa  Zachodniopomorskiego
Anna Mieczkowska na ręce naszej Prezes Ryszardy Łapko.

© 2021 Stowarzyszenie Amazonek "AGATA". Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin