Przeczytaj to !

Wiele zależy od Ciebie !

Dlatego przeczytaj co powinnaś zrobić:

1. Dopilnuj aby wycięty podczas zabiegu fragment chorej tkanki trafił do patologa, który oznacza receptory! Od wyniku badania wykonanego we właściwym ośrodku, zależy dalsze postępowanie. To jest pierwszy i najważniejszy etap leczenia pooperacyjnego. Od tego zależy skuteczność podjętego leczenia.

2. Patolog powinien wydać raport na temat zbadanego fragmentu tkanki, w którym powinny znaleźć się informacje na temat:

 • wielkości guza,
 • węzłów chłonnych
 • biologicznych cech nowotworu – rodzaju receptora:
  • Receptor to część komórki odpowiedzialna za mnożenie się jej.  W chorych komórkach rakowych, organizm nie ma kontroli nad tym Receptorem i komórki rakowe rozmnażają się, co powoduje szybki wzrost guza.
  • RECEPTORY HORMONALNE – odbierają sygnały wysyłane przez hormony, sygnały te wyzwalają procesy rozmnażania się komórek.  Najczęściej oznacza się estrogenowe (ER) i progesteronowi (PgR lub PR).
  • ER/PgR (+) – oznacza obecność receptorów hormonalnych. W tym przypadku zwykle istnieje możliwość zastosowania leczenia hormonalnego w leczeniu po operacyjnym.
  • ER/PgR (-) – oznacza brak receptorów hormonalnych. Może być konieczne zastosowania leczenia chemioterapią w leczeniu pooperacyjnym.
  • HER2 jest genem, który w warunkach prawidłowych wspomaga wzrost, podział i procesy naprawcze w komórkach. W komórkach nowotworowych może dojść do zwiększenia tego genu – co może spowodować szybszy wzrost raka i bardziej dynamiczny przebieg choroby. Mniej więcej co czwarty z rozpoznanych raków piersi ma zbyt wiele kopii tego genu, co objawia się też nadmiarem receptora HER2 – jako produktu tego genu, na powierzchni komórek raka. Mówimy wtedy o NADEKSPRESJI HER2.

3. Masz prawo do wglądu we wszystkie dokumenty związane w Twoją chorobą. Poproś lekarza, by pokazał Ci Twoje wyniki badania przeprowadzonego przez patologa.

 

Raki piersi ze stwierdzoną NADEKSPRESJĄ RECEPTORA HER2 mają tendencję do szybszego, bardziej agresywnego rozrostu.

Ponadto badania naukowe sugerują, iż są one „wrażliwsze” na pewne bardziej agresywne zestawy leków stosowanych po operacji – usunięcia guza lub całej piersi. Dlatego też znajomość stanu receptora HER2 jest istotną wskazówką przy wyborze najbardziej skutecznej chemioterapii jako systemowego leczenia uzupełniającego.

KOLEJNYM ISTOTNYM POWODEM DLA OZNACZENIA STANU RECEPTORA HER2, JEST MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA LECZENIA anty-HER2, KTÓRE BLOKUJE NIEPOŻĄDANĄ AKTYWNOŚĆ TEGO RECEPTORA.

Twoja wiedza o rozwoju receptorów charakteryzujących komórki rakowe wycięte podczas operacji oraz Twoje zaangażowanie w leczeniu, mają duży wpływ na skuteczność terapii.

Pamiętajcie Drogie Amazonki wiedza na temat stanu Waszego zdrowia zapewni  Wam możliwość świadomej współpracy z lekarzem.

Świadoma współpraca z lekarzem to możliwość doboru odpowiedniego leczenia.

Odpowiednie leczenie w ogromnym stopniu może zmniejszyć ryzyko ewentualnego nawrotu choroby.

Ośrodek, w którym oznaczany jest receptor HER2 to:

Zakład PATOMORFOLOGII
Katedry Patologii Wydz. Lekarskiego PAM

ul. Unii Lubelskiej 1,
71-252 Szczecin

Tel./fax 91 487 00 32

Patronat merytoryczny: Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi.

© 2021 Stowarzyszenie Amazonek "AGATA". Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin