Spotkanie członkiń Unii Zachodniopomorskiej Amazonek - listopad 2017