Ogłoszenia

 


Wyjazd turystyczno integracyjny w październiku do Rogalina, Śmiełowa, Częstochowy dofinansowany był ze środków Urzędu Miasta Szczecin
Firma Roche Polska była sponsorem:

Warsztatu edukacyjnego w ramach kampanii Poszerzamy HERyzonty, który się odbył w dniu 18 listopada 2016 r.