Zarząd

Prezes - Ryszarda Olszewska-Łapko

Wiceprezes - Joanna Łukomska,
Wiceprezes - Joanna Poczobutt,
Skarbnik - Teresa Chromy,
Sekretarz - Małgorzata Adamska
Członek Zarządu - Halina  Bednarska,
Członek Zarządu - Elżbieta Budzyń,
Członek Zarządu - Bogumiła Kłunejko.Komisja Rewizyjna:
Jadwiga Kuras,
Bogusława Szponarska,
Cecylia Zaworska.


Współpracują z nami:
Katarzyna  Miałkowska -  rehabilitantka,
Małgorzata Krause  - muzykoterapeutka,
Maria Kotuła-Konarska – psycholog,
Dorota Kowolik- joga i choreoterapia.

Pomagają nam:

Zachodniopomorskie   Centrum   Onkologii
Międzynarodowe  Centrum  Nowotworów Dziedzicznych
Wojewódzki Szpital Zespolony  - Ośrodek Rehabilitacji  Dziennej
Amoena
Pofam
Heuthes – Wojciech Grzybek
Kurier Szczeciński


Ogromna Rzesza Darczyńców 1% Podatku

którym szczególnie chcemy podziękować za zainteresowanie naszym działaniem i wsparcie.


"Stowarzyszenie realizuje swoją statutową działalność dzięki środkom finansowym z Urzędu Miasta Szczecin, oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”.